หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  [ 18 มี.ค. 2557 ]   
 
ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล  [ 18 มี.ค. 2557 ]   
 
แบบรายงานสถานะการจัดส่งรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 57)  [ 18 มี.ค. 2557 ]   
 
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  [ 18 มี.ค. 2557 ]   
 
แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2557 ถึงขั้นตอน "อนุมัติงบประมาณ" (ข้อมูล ณ วันที่ 14  [ 14 มี.ค. 2557 ]   
 
แจ้งพนักงานเทศบาลให้ไปชี้แจงผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ (นอกระดับควบ) ของพนักงานเทศบาล  [ 14 มี.ค. 2557 ]   
 
อปท. ที่ยังไม่ได้มารับสลากกาชาดกรมฯ ขอให้มารับภายในวันที่ 14 มี.ค. 57  [ 13 มี.ค. 2557 ]   
 
แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2557 ถึงขั้นตอน "อนุมัติงบประมาณ" (ข้อมูล ณ วันที่ 12  [ 12 มี.ค. 2557 ]   
 
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2557  [ 11 มี.ค. 2557 ]   
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันควบคุมโรคข้ามพรมแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  [ 11 มี.ค. 2557 ]   
 
แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2557 ถึงขั้นตอน "อนุมัติงบประมาณ" (ข้อมูล ณ วันที่ 11  [ 11 มี.ค. 2557 ]   
 
เชิญประชุมข้อราชการเร่งด่วน  [ 11 มี.ค. 2557 ]   
 
การจักงาน "อนุรักษ์มรดกไทย มรดกน่าน รวมชาติพันธูคนน่าน สู๋อาเซี่ยน"  [ 10 มี.ค. 2557 ]   
 
แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2557 ถึงขั้นตอน "อนุมัติงบประมาณ" (ข้อมูล ณ วันที่ 10  [ 10 มี.ค. 2557 ]   
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  [ 10 มี.ค. 2557 ]   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ (นอกระดับคงบ) ของพนักงานส่วนตำบล  [ 10 มี.ค. 2557 ]   
 
แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล  [ 10 มี.ค. 2557 ]   
 
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2557  [ 10 มี.ค. 2557 ]   
 
แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ  [ 10 มี.ค. 2557 ]   
 
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2557  [ 10 มี.ค. 2557 ]   
 
<< หน้าแรก...     329      330      331     (332)     333      334      335     ....หน้าสุดท้าย >> 381
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064