หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
แจ้งรายชื่อข้าราชการ/พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557  [ 27 มี.ค. 2557 ]   
 
แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2557 ถึงขั้นตอน "อนุมัติงบประมาณ" (ข้อมูล ณ วันที่ 25  [ 25 มี.ค. 2557 ]   
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่มีการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อ  [ 25 มี.ค. 2557 ]   
 
การจัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครูสดุดี" ประจำปี 2557  [ 24 มี.ค. 2557 ]   
 
การพิจารณาประเมินผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์ของพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 7  [ 24 มี.ค. 2557 ]   
 
แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2557 ถึงขั้นตอน "อนุมัติงบประมาณ" (ข้อมูล ณ วันที่ 24  [ 24 มี.ค. 2557 ]   
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้แก่ อปท. (เงินเข้าวันที่ 21 มีนาคม 2557)  [ 21 มี.ค. 2557 ]   
 
แจ้ง อปท.ที่ไม่ได้อนุมัติเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ให้อนุมัติให้แล้วเสร็จ (ในระบบ e-LAAS) ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2557  [ 19 มี.ค. 2557 ]   
 
แจ้งรายชื่อพนักงานเทศบาลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ(นอกระดับควบ) ครั้งที่3/2557  [ 19 มี.ค. 2557 ]   
 
แบบรายงานสถานะการจัดส่งรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มี.ค. 57)  [ 19 มี.ค. 2557 ]   
 
แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2557 ถึงขั้นตอน "อนุมัติงบประมาณ" (ข้อมูล ณ วันที่ 19  [ 19 มี.ค. 2557 ]   
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2557  [ 19 มี.ค. 2557 ]   
 
แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2557 ถึงขั้นตอน "อนุมัติงบประมาณ" (ข้อมูล ณ วันที่ 18  [ 18 มี.ค. 2557 ]   
 
แจ้ง อปท.ที่ไม่ได้อนุมัติเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ให้อนุมัติให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2557  [ 18 มี.ค. 2557 ]   
 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนรัฐบาล  [ 18 มี.ค. 2557 ]   
 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  [ 18 มี.ค. 2557 ]   
 
ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล  [ 18 มี.ค. 2557 ]   
 
แบบรายงานสถานะการจัดส่งรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 57)  [ 18 มี.ค. 2557 ]   
 
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  [ 18 มี.ค. 2557 ]   
 
แบบรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2557 ถึงขั้นตอน "อนุมัติงบประมาณ" (ข้อมูล ณ วันที่ 14  [ 14 มี.ค. 2557 ]   
 
<< หน้าแรก...     328      329      330     (331)     332      333      334     ....หน้าสุดท้าย >> 381
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064