หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.แม่จริม   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2565
อบต.แม่จริม   วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ 26 พ.ค. 2565
ทต.กลางเวียง   จ้างโครงการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2565
ทต.หนองแดง   ซื้อที่ดินก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2565
อบต.น้ำแก่น   จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2565
อบต.ริม   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล) ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2565
อบต.ป่าแลวหลวง   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2565
ทต.กลางเวียง   ซื้อและจ้างสำหรับโครงการเทศบาลห่วงใย ใส่ใจ การสุขาภิบาลอาหาร ของงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
ทต.หนองแดง   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสวนนายชาตรี อุตยะราช บ้านนาคาหมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.ป่าคา   โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 165 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 95 เมตร 24 พ.ค. 2565
ทต.กลางเวียง   จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๔-๖๑-๐๐๒๘ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๗-๐๐๐๗ จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๗-๐๐๐๗ จำนวน ๑ เครื่อง ของกองคลัง เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
ทต.หนองแดง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแดง เทศบาลตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 2565
อบต.ป่าแลวหลวง   ซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
อบต.ดู่พงษ์   จ้างก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านพวงพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
อบต.ดู่พงษ์   จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
อบต.ดู่พงษ์   จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
อบต.ดู่พงษ์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด 8.00 x 12.40 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 2565
อบต.น้ำแก่น   จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.น้ำแก่น   จ้างเหมาตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๑๖ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.ป่าแลวหลวง   จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 972 น่าน ครุภัณฑ์เลขที่ 003-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
ทต.กลางเวียง   จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.น้ำแก่น   จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่น้ำแก่น หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.ริม   ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.ดู่พงษ์   จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้านโป่งคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.ดู่พงษ์   จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสานบ้านดอนดู่พงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 151
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064