หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ป่าคา   ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,6 บ้านฝายมูล,บ้านดอนแก้ว ตำบลป่าคา 20 ต.ค. 2564
อบต.ริม   ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นน.ถ.80-007 บ้านปูคา หมู่ที่ 5 ตำบลริม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ 4,240 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 20 ต.ค. 2564
ทต.หนองแดง   จ้างโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ.2564 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2564
อบต.ริม   ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นน.ถ.80-008 หมู่ที่ 4,6 บ้านเชียงแล 1,เชียงแล 2 ตำบลริม กว้าง 4 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ 2,280 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 18 ต.ค. 2564
อบต.ริม   จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,7 บ้านท่าค้ำ,ท่าค้ำสอง ตำบลริม พื้นที่รวม 6,080 ตารางเมตร จำนวน 2 ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 15 ต.ค. 2564
ทต.กลางเวียง   จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2564
อบต.ป่าแลวหลวง   ซื้อวัสดุที่ใ่ช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2564
อบต.ป่าแลวหลวง   ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2564
อบต.ป่าแลวหลวง   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำหน่วยกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2564
อบต.ป่าแลวหลวง   จ้างก่อสร้างฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน่านมั่นคง หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านป่าอ้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ปริมาณงาน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความยาว ๓,๐๒๕ เมตร กว้าง ๔.๕๐-๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๖๒๕ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก 8 ต.ค. 2564
อบต.ป่าแลวหลวง   จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้าน (ให้เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นน.ถ.๖๐-๑๑๑) บ้านดอนอภัย หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๔,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก 8 ต.ค. 2564
อบต.แม่จริม   จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 2564
ทต.กลางเวียง   จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ภายในเขตเทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๑๐.๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก 7 ต.ค. 2564
อบต.ป่าแลวหลวง   ซื้อวัสดุที่ใ่ช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 2564
อบต.ป่าแลวหลวง   แบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหาร จำนวน 6 รายการ 7 ต.ค. 2564
อบต.ป่าแลวหลวง   ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 2564
อบต.ป่าแลวหลวง   แบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหาร จำนวน 6 รายการ 7 ต.ค. 2564
อบต.ป่าแลวหลวง   ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2564
อบต.ป่าคา   ก่อสร้างถนน 5 ต.ค. 2564
อบต.แม่สาคร   จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2564
อบต.แม่จริม   จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 2564
อบต.แม่จริม   จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 2564
อบต.แม่จริม   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 2564
อบต.แม่จริม   เช่าอาคารสำนักงานเพื่อเป็นสถานที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม (ชั่วคราว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 2564
ทต.หนองแดง   จ้างอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 116
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064