หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อราวจับพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในห้องน้ำให้แก่ผู้พิการ บ้านายณัฐวุฒิ กองคำ เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงสนุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกลางเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างสำหรับโครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุนช่วยเหลืองานดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า,อาคารสถานที่ สวนหย่อม,สวนดอกไม้,ต้นไม้,งานปรับปรุงตกแต่งอาคารสถานที่ สำหรับโรงเรียนเทศบาล (บ้านหนองนก) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างสำหรับโครงการจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานส่งเสริมประเพณีศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานโครงการต่างๆ สำหรับกองการศึกษา เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงานดับเพลิง) ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานดูแลงานโรงเรียนผู้สูงอายุและงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกลางเวียง ของงานพัฒนาชุมชน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างสำหรับโครงการจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานแผนและการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างสำหรับโครงการจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี สำหรับโรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ของฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 87