หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2565 ]ซื้อและจ้างสำหรับโครงการเทศบาลห่วงใย ใส่ใจ การสุขาภิบาลอาหาร ของงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๔-๖๑-๐๐๒๘ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๗-๐๐๐๗ จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๗-๐๐๐๗ จำนวน ๑ เครื่อง ของกองคลัง เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท ๒๕๙๗ น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อและจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ ของกองคลัง เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]จ้างเปลี่ยนยางล้อหน้า รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๘๔๖ น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๒๑ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๔-๖๒-๐๐๒๗ จำนวน ๒ เครื่อง ของกองคลัง เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของกองคลัง เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน และเครื่องพิมพ์เอกสาร ของโรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง สังกัดของกองการศึกษา เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 53