หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างขุดลอกที่สูบน้ำ (เครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า) บ้านหนอง หมู่ที่ ๙ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย ไส้กรองน้ำมันเครื่อง และอัดจารบี ของรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๘๔๖ น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียงและโรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๗ รายการ กองช่าง ของเทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]จ้างสำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (๗ วันอันตราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกลางเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๔๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับผู้ปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะมูลฝอยในฟื้นที่เทศบาลตำบลกลางเวียง ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ ของโรงเรียนเทศบาล (บ้านหนองนก) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2563 ]จ้างทำสมุดบันทึกรายการประกอบใบอนุญาต ตาม ธพ.น.๔ ของกองช่าง เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29