หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 •  
  ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
  ประเภทประกาศ :
  ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
  ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
   


  ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ ของกองช่าง เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการ จำนวน ๖ รายการ ของกองคลัง เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]  ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน ๑๐ รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2567 ]  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ในราชการ (กองช่าง) เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2567 ]  ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ ของกองช่าง เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของกองช่าง เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]  จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ของกองคลัง เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]  จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร Laser หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๔-๕๗-๐๐๑๓ จำนวน ๑ เครื่อง ของงานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]  จ้างสำหรับโครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาดและบริการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2567 ]

    (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 95