หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๘,๐๐๐ BTU หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๐๐๗ ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างสำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) เทศบาลตำบลกลางวียง กิจกรรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกลางเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๒๘ จำนวน ๑ รายการ ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๗๗ ของฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ของฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล (บริเวณข้างประปาหมู่บ้าน) บ้านดอนแท่น หมู่ที่ ๒ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และเครื่องพิมพ์เอกสาร เพื่อใช้ในราชการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า ของกองช่าง จำนวน ๔ รายการ เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในราชการ (กองช่าง) เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 76