หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ภายในเขตเทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๑๐.๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก [ 7 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างตู้ยามและปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติงานของงานกู้ชีพกู้ภัยและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บของเทศบาลตำบลกลางเวียง โดยวิธีคัดเลือก [ 30 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๘ บ้านหนองนก ขนาดกว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๕๕ เมตร เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน [ 17 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านบุญยืน หมู่ที่ ๔ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างตู้ยามและปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติงานของงานกู้ชีพกู้ภัยและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน [ 16 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างห้องเก็บของเทศบาลตำบลกลางเวียง [ 16 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 42