หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลกลางเวียงได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลกลางเวียงเป็นเทศบาลตำบลกลางเวียง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง ตั้งอยู่เลขที่ 190 หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข ถนนยันตรกิจโกศลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ห่างจากอำเภอเวียงสา โดยประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดน่าน 25 กิโลเมตร มีเขตรับผิดชอบในเนื้อที่ประมาณ 100.05 ตารางกิโลเมตร โดยแยกเป็นเนื้อที่ตำบลกลางเวียง 38.5 ตารางกิโลเมตร และเนื้อที่ตำบลปงสนุก 61.55 ตารางกิโลเมตร
 
 
จำนวนประชากรทั้ง 2 ตำบล 8,721 คน    
  ชาย 4,269 คน คิดเป็นร้อยละ 48.95
  หญิง 4,452 คน คิดเป็นร้อยละ 51.05
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,584 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 87.17 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้วและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
  ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเวียงสาและองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลยและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา  
 
 
ลำดับที่ ชื่อที่สาธารณประโยชน์ น.ส.ล. เลขที่
เนื้อที่
ไร่ งาน ตารางวา
  1 ป๋าช้าบ้านกลางเวียงสาธารณะประโยชน์ 7100 25 0    
2 สระน้ำ 1 สาธารณประโยชน์ 29831 3 3 11
  3 ที่สาธารณะประโยชน์ 48311 17 1 5  
4 สระน้ำ 2 สาธารณประโยชน์ 29827 2 0 16
  5 ป่าช้าบ้านดอนแท่นสาธารณะประโยชน์ 9839 9 1 08-07-10  
6 ที่สาธารณประโยชน์(ที่สงวนลูกรัง) 35198 29 0 98
  7 ที่สาธารณประโยชน์ 48311 17 1 5  
8 สระน้ำสาธารณประโยชน์ นน 660 1 0 51
  9 หนองสระน้ำสาธารณประโยชน์ นน 638 1 1 37  
10 ป้าสุสานสาธารณประโยชน์ นน 902 1 2 27
  11 ป้าช้าบ้านตันหนุนสาธารณประโยชน์ 22070 16 1 48  
12 ลานอเนกประสงค์สาธารณประโยชน์ นน 655 0 0 59
  13 ที่สาธารณประโยชน์ 48017 11 2 7  
14 ที่เลี้ยงสัตว์บ้านปงสนุกสาธารณประโยชน์ 22077 26 0 61
  15 เพื่อประโยชน์การประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองนก นน 180 6 1 26  
16 เพื่อประโยชน์การประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองนก นน 0032 1 3 50
  17 เพื่อประโยชน์การประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองนก 29829 43 3 23  
18 ป่าช้าบ้านร้องเย็น 29387 6 1 0
  19 ห้วยสระแล้ง นน 901 0 0 95  
20 ศาลาประชาคมสาธารณประโยชน์ นน 839 1 2 6
  21 สระน้ำสาธารณประโยชน์ 30003 3 1 26  
22 สระน้ำ 3 สาธารณประโยชน์ 29827 2 0 16
  23 สระน้ำ 2 สาธารณประโยชน์ นน 838 29 1 6  
24 ป้าสุสานสาธารณประโยชน์ นน.0030 9 0 269/10
  25 เพื่อประโยชน์การประถศึกษาโรงเรียนบ้านภูเพียง นน 1346 5 2 63  
26 ที่สาธารณประโยชน์ นน 1345 26 0 25
  27 สระน้ำสาธารณประโยชน์ นน 1344 0 0 24  
28 หนองน้ำสาธารณประโยชน์ นน 1352 0 2 46
  29 สระน้ำสาธารณประโยชน์ นน 1353 1 1 55  
30 สระน้ำสาธารณประโยชน์ นน 1351 5 1 47
  31 หนองน้ำสาธารณประโยชน์ นน 1347 1 2 29  
32 ที่เลี้ยงสัตว์ประจำหมู่บ้าน นน 1402 8 1 29
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน ตำบล ระวาง
  10 สันติสุข กลางเวียง 25ต14ฎ] 2-1  
10 สันติสุข กลางเวียง 5146lll แผ่นที่ 143
  10 สันติสุข กลางเวียง 5146lll แผ่นที่ 143  
10 สันติสุข กลางเวียง 5146lll แผ่นที่ 143
  14 ดอนแท่น กลางเวียง 5146 lll 8454  
12 ร้องเย็น กลางเวียง 5146 lll 8256,8456
  10 สันติสุข กลางเวียง 5146 lll 8250  
8 หนองนก กลางเวียง 5146 lll 845-1, 8250-4
  8 หนองนก กลางเวียง 5146 lll 8450-2  
7 ดอนไชย กลางเวียง 5146 lll 8652
  6 ภูเพียง กลางเวียง 5146 lll 8252,8254  
3 ดอนแก้ว กลางเวียง 5146 lll 8464-13
  1 สถาน กลางเวียง 5146 lll 8456,8256  
1 ปงสนุก กลางเวียง 5146 lll 8056,7856
  8 หนองนก กลางเวียง 5146 แผ่นที่ 131  
8 หนองนก กลางเวียง 5146 lll 8456
  12 หนองนก กลางเวียง 5146 lll 8256,8456  
12 หนองนก กลางเวียง 5146 lll 8456
  11 ใหม่ดินแดน กลางเวียง 5ด46 lll 8252-7  
11 ใหม่ดินแดน กลางเวียง 5146 lll 8252
  10 สันติสุข กลางเวียง 5146 lll 8252  
10 สันติสุข กลางเวียง 5146 lll 8252
  1 สถาน กลางเวียง 5146 lll 8256,8456  
6 ภูเพียง กลางเวียง 5146 lll แผ่นที่ 130
  4 ปงสนุก ปงสนุก 5146 lll 7856  
4 ปงสนุก ปงสนุก 5146 lll 7856
  4 ปงสนุก ปงสนุก 5146 lll 7856  
2 ปงสนุก ปงสนุก 5146 lll 8056
  2 ปงสนุก sปงสนุก 5146 lll 8056  
2 ปงสนุก ปงสนุก 5146 lll 8056
  2 ปงสนุก ปงสนุก 5146 lll 8056  
10 สันติสุข กลางเวียง 5146 lll 8252
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064