หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลกลางเวียงได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลกลางเวียงเป็นเทศบาลตำบลกลางเวียง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง ตั้งอยู่เลขที่ 190 หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข ถนนยันตรกิจโกศลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ห่างจากอำเภอเวียงสา โดยประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดน่าน 25 กิโลเมตร มีเขตรับผิดชอบในเนื้อที่ประมาณ 100.05 ตารางกิโลเมตร โดยแยกเป็นเนื้อที่ตำบลกลางเวียง 38.5 ตารางกิโลเมตร และเนื้อที่ตำบลปงสนุก 61.55 ตารางกิโลเมตร
 
 
จำนวนประชากรทั้ง 2 ตำบล 8,721 คน    
  ชาย 4,269 คน คิดเป็นร้อยละ 48.95
  หญิง 4,452 คน คิดเป็นร้อยละ 51.05
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,584 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 87.17 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้วและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
  ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเวียงสาและองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลยและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา  
 
 
ลำดับที่ ชื่อที่สาธารณประโยชน์ น.ส.ล. เลขที่
เนื้อที่
ไร่ งาน ตารางวา
  1 ป๋าช้าบ้านกลางเวียงสาธารณะประโยชน์ 7100 25 0    
2 สระน้ำ 1 สาธารณประโยชน์ 29831 3 3 11
  3 ที่สาธารณะประโยชน์ 48311 17 1 5