หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 


นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
 
 


นายสงวน เสนา
รองนายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง


นายประดิษฐ์ พิเคราะห์
รองนายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
 
 


นายดิเรก ปิจดี
ที่ปรึกษานายก


นายจรัล เฉยเมล์
เลขานุการฯ
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064