หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
“เทศบาลตำบลกลางเวียงเป็นเมืองน่าอยู่
มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
 
 


นายกิตติกร กุมมาละ
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
โทร : 081-0366597
 
 


นายสงวน เสนา
รองนายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
โทร : 084-9124181


นายประดิษฐ์ พิเคราะห์
รองนายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
โทร : 096-6972420
 
 


นายดิเรก ปิจดี
ที่ปรึกษานายก
โทร : 089-4331364


นายจรัล เฉยเมล์
เลขานุการฯ
โทร : 086-7293180
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064