หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
 
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (7 วันอันตราย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (7 วันอันตราย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการอบรมวินัยจราจร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการดำเนินงานโรงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร กิจกรรมการเพราะเห็ดโคนน้อยในตะกร้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการดำเนินงานโรงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร กิจกรรมการเลี้ยงหอยขมตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการดำเนินงานโรงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กิจกรรมการทำน้ำพริกปลาย่างกระปุก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการดำเนินงานโรงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กิจกรรมการประดิษฐ์พวงกุญแจผ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินของกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2560 [ 4 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)  
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064