หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
“สังคมน่าอยู่   การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมการบริหารจัดการที่ดี”
นายมนัส หวั่นท๊อก
นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง
วิสัยทัศน์ ทต.กลางเวียง
สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรือหัวพญานาค
อ่างเก็บนํ้า ห้วยฮิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางเวียง
ทต.กลางเวียง
1
2
3
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ระหว่าง ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563) [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี พ.ศ.2562 [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (7 วันอันตราย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 147  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (7 วันอันตราย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการอบรมวินัยจราจร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานผลการดำเนินงานโรงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร กิจกรรมการเพราะเห็ดโคนน้อยในตะกร้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
รายงานผลการดำเนินงานโรงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร กิจกรรมการเลี้ยงหอยขมตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานผลการดำเนินงานโรงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กิจกรรมการทำน้ำพริกปลาย่างกระปุก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานผลการดำเนินงานโรงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กิจกรรมการประดิษฐ์พวงกุญแจผ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานประเมินผลความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย [ 24 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินของกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 134  
 
  (1)     2   
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ม.ค. 2558
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-064